POLÍTICAS DE XESTIÓN E CANCELACIÓN

A xestión das inscricións farase a través da páxina web do XIV Congreso Estatal e II Congreso Iberoamericano de Traballo Social. Os descontos non son acumulables. Se tes algunha dúbida sobre a túa inscrición, podes chamar ao 915 415 776 ou enviar un correo electrónico a congresotrabajosocial@cgtrabajosocial.es

A cancelación das inscricións no Congreso debe ser feita pola persoa inscrita por correo electrónico dirixido a: congresotrabajosocial@cgtrabajosocial.es

A organización resérvase o dereito de non inscribirse se verifica que a información proporcionada sobre a súa adhesión ou o seu estado de estudante non é correcta, o que implicará unha penalización do 20% da taxa pagada.

A devolución dos recibos implicará gastos asociados de xestión derivados deles. A formalización da inscrición a través deste boletín mostra o acordo do congresista coas estipulacións establecidas e o compromiso de pagamento pactado

As taxas de retorno son as seguintes:

- Por cancelacións antes do 31 de marzo, reembolsarase o 90% da taxa de inscrición (10% das taxas de xestión)
- Para as cancelacións feitas despois do 1 de abril, devolverase o 50% da cota de inscrición
- A partir do 1 de maio non se farán devolucións


As devolucións realizaranse nun prazo de 15 días hábiles despois do remate do Congreso.


Política de substitución: se a persoa inscrita non pode participar no Congreso e cunha antelación mínima de 15 días naturais antes da data da celebración, pode ser substituída por outra persoa.

tabla 1.png

POLÍTICAS DE XESTIÓN E CANCELACIÓN

A xestión das inscricións farase a través da páxina web do XIV Congreso Estatal e II Congreso Iberoamericano de Traballo Social. Os descontos non son acumulables. Se tes algunha dúbida sobre a túa inscrición, podes chamar ao 915 415 776 ou enviar un correo electrónico a congresotrabajosocial@cgtrabajosocial.es

A cancelación das inscricións no Congreso debe ser feita pola persoa inscrita por correo electrónico dirixido a: congresotrabajosocial@cgtrabajosocial.es

A organización resérvase o dereito de non inscribirse se verifica que a información proporcionada sobre a súa adhesión ou o seu estado de estudante non é correcta, o que implicará unha penalización do 20% da taxa pagada.

A devolución dos recibos implicará gastos asociados de xestión derivados deles. A formalización da inscrición a través deste boletín mostra o acordo do congresista coas estipulacións establecidas e o compromiso de pagamento pactado

As taxas de retorno son as seguintes:

- Por cancelacións antes do 31 de marzo, reembolsarase o 90% da taxa de inscrición (10% das taxas de xestión)
- Para as cancelacións feitas despois do 1 de abril, devolverase o 50% da cota de inscrición
- A partir do 1 de maio non se farán devolucións


As devolucións realizaranse nun prazo de 15 días hábiles despois do remate do Congreso.


Política de substitución: se a persoa inscrita non pode participar no Congreso e cunha antelación mínima de 15 días naturais antes da data da celebración, pode ser substituída por outra persoa.

tabla 2.png

POLÍTICAS DE XESTIÓN E CANCELACIÓN

A xestión das inscricións farase a través da páxina web do XIV Congreso Estatal e II Congreso Iberoamericano de Traballo Social. Os descontos non son acumulables. Se tes algunha dúbida sobre a túa inscrición, podes chamar ao 915 415 776 ou enviar un correo electrónico a congresotrabajosocial@cgtrabajosocial.es

A cancelación das inscricións no Congreso debe ser feita pola persoa inscrita por correo electrónico dirixido a: congresotrabajosocial@cgtrabajosocial.es

A organización resérvase o dereito de non inscribirse se verifica que a información proporcionada sobre a súa adhesión ou o seu estado de estudante non é correcta, o que implicará unha penalización do 20% da taxa pagada.

A devolución dos recibos implicará gastos asociados de xestión derivados deles. A formalización da inscrición a través deste boletín mostra o acordo do congresista coas estipulacións establecidas e o compromiso de pagamento pactado

As taxas de retorno son as seguintes:

- Por cancelacións antes do 31 de marzo, reembolsarase o 90% da taxa de inscrición (10% das taxas de xestión)
- Para as cancelacións feitas despois do 1 de abril, devolverase o 50% da cota de inscrición
- A partir do 1 de maio non se farán devolucións


As devolucións realizaranse nun prazo de 15 días hábiles despois do remate do Congreso.


Política de substitución: se a persoa inscrita non pode participar no Congreso e cunha antelación mínima de 15 días naturais antes da data da celebración, pode ser substituída por outra persoa.