Participa

Lonxitude máxima de 7.000 palabras escritas.

Poesía, conto, monólogo, canción, vídeo, exposición, etc.

Tamaño A3 en

Formato PDF.

Estrutura

eminentemente práctico

Condicións para a presentación de propostas ao Congreso:

 • Debe estar INEDITADO . Non puido ser presentado en ningún Congreso (ou evento anterior) nin publicado.

 • No caso de que unha parte do contido da proposta se presentase nun artigo, comunicación ou congreso, deberá citarse adecuadamente no texto ou contido no que se basea.

 • A presentación deberá realizarse a través da páxina web do XIV Congreso, cubrindo un formulario onde se identificarán os datos persoais e profesionais do autor ou autores e o descritor no que se considera que deberían estar rexistrados, así como a MODALIDADE na que gustaríache expoñelo.

 • No caso das comunicacións colectivas, a persoa que rexistre a comunicación será a persoa de contacto para recibir as notificacións.

 • Cada participante poderá presentar un máximo de dúas propostas, de xeito individual ou colectivo.

 • Cada proposta terá un máximo de catro autores.

 • É necesario o formato de Normas de publicación para bibliografía que o Consello Xeral esixe nas súas publicacións (ligazón).

 • Todos os autores deberán estar rexistrados e pagar a taxa de inscrición correspondente, para que, se a proposta é aceptada, poida ser exhibida e certificada. INCRIBIRSE

 • As comunicacións son aceptadas en español, portugués e inglés.

 • Os autores deberán aceptar na plataforma do Congreso as condicións establecidas para a presentación da súa proposta.

Criterios para a selección de propostas para o XIV Congreso:

.

A selección farase a partir de CRITERIOS DE CALIDADE que se adoitan empregar no ámbito profesional e / ou académico e que atenderán ao valor mostrado polas achegas. Valorarase positivamente:

 1. Relación adecuada do tema abordado.

 2. O interese, a innovación, a orixinalidade, a aplicabilidade práctica da proposta, así como a súa repercusión e impacto na profesión e na disciplina do Traballo Social.

 3. A metodoloxía empregada en experiencias ou investigacións profesionais innovadoras e emerxentes ou boas prácticas.

 4. Descrición dos resultados resultantes da experiencia ou investigación.

 5. Análise e discusión dos resultados obtidos.

 6. A estrutura e a coherencia da comunicación: debe conter ideas relacionadas e partes ben definidas: presentación, desenvolvemento e conclusións.

 7. O estilo de comunicación: claridade na exposición, fala vinculada, terminoloxía adecuada e precisa.

 8. As fontes e referencias bibliográficas empregadas para a preparación da comunicación (lembre que se require o formato das Normas de publicación do Consello Xeral).

.

A avaliación das comunicacións será definitiva.